Çevre Sosyal Sorumluluk Projeleri | Mutlu Akü
Çevre

Çevre Sosyal Sorumluluk Projeleri

Doğal Yaşam

MUTLU AKÜ çevre ve doğa bilinci konusunda üzerine düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmektedir. Bu çerçevede, mühendislik ve üretimden; kullanım, bakım ve geri dönüşüme kadar bir akünün tüm yaşam döngüsünü kapsayan her alanda bu bilinç doğrultusunda hareket etmektedir. Uluslararası bağımsız kuruluşlarca değerlendirilerek sahip olunan çeşitli Kalite Belgeleri ve Çevre Yönetim Sistem Belgeleri tam olan MUTLU AKÜ, çevre çalışmaları ile sektördeki birçok şirkete ışık tutmaktadır.

Tesislerde bulunan 20.000 ağaç ve yaşamları için gerekli doğal yaşam koşulları yaratılarak yaşamlarını tesisimizde sürdüren tavus kuşları MUTLU AKÜ’nün çevreye verdiği önemi simgelemektedir.

MUTLU AKÜ Güneş Evinde


Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yönetiminde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Diyarbakır Belediyesi tarafından yürütülen “Güneş Evi Projesi”nde kullanılan güneş panellerinin enerji depolama ünitesi olan “VRLA” aküleri MUTLU AKÜ tarafından karşılanmıştır.

Diyarbakır Güneş Evi, yaşama yönelik olanakları gözler önüne seren ve kurgusunun basitliği ile cesaret veren ilk önemli çağdaş adım olmuştur.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde uygulanan ve hizmete açılan bu proje, güneş enerjisinin kullanımına yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin ilk adımı olmuştur. Ayrıca, burada halka enerji ile ilgili sürekli eğitimler verilmeye devam edilecektir.